Mads Anker Højlund - skaber værdi for dig...

 

Hvordan?

Via innovative arbejdsprocesser kan jeg sikre jeres virksomheds produkt eller proces succes.

Det sker i et fokuseret setup tilpasset situationen, hvor detaljen altid er i højsædet, uden at miste overblikket.

På den måde kan jeg sikre eventuelle kollegaer, samarbejdende teams eller mig selv en spændende og ustresset hverdag.

 

Som multidisciplinær profil udarbejder jeg, hvis behovet er der, en mission statement eller product vision, for at kunne samle virksomheden om det fælles mål.
Det er essentielt, at alle er klar over "hvorfor vi gør det vi gør" og "for hvem gør vi det", før vi diskuterer, hvad produktet skal kunne for målgruppen, under hvilke forudsætninger, hvornår vi skal release og inden for hvilke økonomiske rammer vi befinder os.

Det er vigtigt, at alle involverede parter har en klokkeklar forståelse af, hvad målskiven er, og at vi rammer "bulls eye", for at komme sikkert i mål.

Uden disse stærke styringsparametre er det svært, for ikke at sige muligt, at designe er nyt produkt eller optimere en arbejdsproces på aftalt tid og med en god økonomi.

 

Med hvilke egenskaber?

Som person har jeg altid haft evnen til at bringe folk sammen og få dem til at bakke op på mine handlinger/ideer.
Jeg kan sælge produktet eller processen på en måde, der udstråler entusiasme og gør, at selv det komplicerede synes let og gennemsigtig.

Mine omgivelser beskriver mig som en kreativ, energisk, struktureret og bestemt person med et stort smil og smitsom godt humør.

 

Min styrke ligger i sin rolle som katalysator for udvikling af strategiske, kreative og kommunikative digitale løsninger, samt være drivkraften i realisering af disse. Altid i samarbejde med gode kollegaer og partnere.

Jeg har evnen til at se nye, anderledes og mere effektive muligheder i eksisterende processer, produkter eller projekter.
Jeg tror ikke, ​​at alt kan være en ubetinget succes. Jeg tror, at i nogle tilfælde er det vigtigt at kunne kompromittere for at opnå et stærkt og økonomisk succesfuldt resultat.

 

Familie?
Jeg er en del af en familie på 4, min dejlige kone Charlotte og vores to fantastiske sønner, Thomas og Martin.

 

Mads Anker Højlund
+45 4040 5253

 

 

Curriculum vitae

 

Kandidatuddannet i produkt/proces-design fra Den Kongelige Danske Designskole i København med speciale i brugeroptimeret løsninger.

 

 

Med en fortid som multidisciplinær pioner inden for digitalt design, har jeg designet både fysiske produkter og digitale løsninger til virksomheder, organisationer og den offentlige sektor i Danmark, samt internationale private kunder.

Jeg har erfaring med design af alt fra digitale visitkort, web-applikationer over mobil- og tablet designs til store Entreprise løsninger.

Dette er foregået som udførende Design Lead eller som Design Officer for et team af designere.

 

Udvalgte projekter og ansættelser

2019-2016

Design Officer – KMD/UV-data

 • Hovedansvarlig for brugeroptimeret konceptudvikling og design af brugerflader til nyt software til EUD(Erhvervsuddannelser) og Gymnasieområdet kaldet Studica med arbejdstitlen CIO. Projektet er afviklet som et ”blue ocean” projekt.
 • Studica ventes færdigproduceret i 2020.
 • Hovedansvarlig for uddannelse af User Experience Designerteam hos UV-data/KMD Ålborg


Senior User Experience Designer – KMD/Charlie Tango

 • Hovedansvarlig for brugeroptimeret konceptudvikling og design af brugerflade af Fællessprog 3 til implementering i NEXUS, administrativt software til social og sundhedsområdet.

 

2015- 2013

Design Terminologi og Design Matrix til et effektivt Design Danmark.

 • Et projekt der skal sikre effektiv udnyttelse af designkompetencer i Danmark til erhvervslivet, den offentlige sektor og uddannelsesinstitutionerne.

Designchef for Convergens.

 • Design af digitale løsninger til kommuner og stat i forbindelse med ESDH- løsninger. Design og ansvar for brugernes oplevelse af løsningerne.
 • 2012-2007

Designchef for Inqurio

 • Et ”blue ocean” projekt til transparens og effektivisering af den offentlige sektor på tværs af kommunegrænser, med ansvar for brugernes oplevelse af løsningen.

Head of Department - Tietgen Business College

 • Multimediedesigneruddannelse i Odense. En uddannelse med både en international og en dansk linje med ca. 300 studerende.

Project Manager – Informationsteknik

 • Projektledelse og design af avanceret AV-løsninger til erhvervslivet og staten
 • Konsulent for marketing of salg.
 • Produktdesign for Philips Danmark

 

2006- 2001

Design og produktionschef – Callosum (eget firma)

 • Totalkredit
  • Company website
  • Implementering af det nye design i CMS – systemet (Notes)
  • Uddannelse af personale i håndtering og opdatering af CMS (Notes
 • Designfilm om sølvdesigneren og kunstneren Allan Scharff
  • Design og produktion af film.
  • Ansvarlig for ansøgning af midler hos fonde og institutioner
 • Bramidan
  • Design, produktion og implementering af website for Danmark og andre lande i Europa
  • Strategiworkshop med firmaets ledelse samt marketinggruppen
  • Udarbejdelse af Bramidans web-politik i samråd med firmaets ledelse
  • Udvælgelse af CMS-system i samråd med firmaets ledelse
  • Design af brugergrænseflader til CMS – systemet (dynamicweb)
  • Implementering af det nye design i CMS – systemet (dynamicweb
  • Uddannelse af personale i håndtering og opdatering af CMS (dynamicweb)
 • FLSmidth
  • Digitalt visitkort med koncernpræsentation til international messe.
 • Gramstrup Design – Digital Design Manager
  • Opbygning af digital designafdeling
  • Uddannelse af ansatte i digitale designprincipper og arbejdsmetoder.
 • Digital Media Manager - Radiator (webdesign)
  • Designchef

 

2000-

Digital Media Manager - Added Value Design – (Designbureau)

 • Opbygning af digital designafdeling
 • Uddannelse af ansatte i digitale designprincippen og arbejdsmetoder

Design Manager – Convergens (Notes løsninger)

Design Manager – Proventum (webdesign)

Digital Design Advisor – Mölnlycke A/S

Digital Design Advisor Undervisningsministeriet

 • Uddannelse af undervisere til design-orienteringsfag til HF og Gymnasiet, samt etablering af Danmarks første 100% digitale grafiske designuddannelse.

 

 

Udvalgte hverv mm.

 • Tidligere formand for Kandidatforeningen i Danske Designere og ordinært bestyrelsesmedlem.
 • Ophavsmand til forskningsprojektet DED – Det Elektroniske Designstudie - udført i samarbejde med Dansk Design Center.
 • Ophavsmand bag Danmarks første 100% digitale designuddannelse der i dag udbydes på samtlige Erhvervsakademier i Danmark som Multimediedesigner-uddannelsen.
 • Står bag uddannelsen af de første designundervisere til HF- og Gymnasieklasser i Danmark.
 • Forfatter til den første digitale designbog til undervisningsbrug i HF og gymnasieklasser i Danmark.