Overall

Skills

Fakta og kontakt

 • Multidiciplinær ledelsesprofil
 • Ledelseserfaring inden for design og undervisningssektoren
 • Specialist i brugeroptimeret digitale løsninger samt produktdesign
 • Solid erfaring med projektledelse både inden for den private sektor og den offentlige sektor
 • Forskningsrelateret projekterfaring inden for designverdenen
 • Bestyrelseserfaring
 • Boundary Spanning
 • Digital Design Business Development
 • Digital Design Management
 • Design Process Facilitator
 • Design Workshop & Education
 • Specializing in:
  • Start-up design projects
  • User guided digital & industrial design
  • Design process optimization

Design Mangagement, User optimized Design & UI, Project Management, Mindset Change Workshop

Mail:

Voice or text:

Kandidatuddannelse som Industriel Designer fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole for Design.

Arbejdsområder:

+45 4040 5253

Uddannelse:

Digital

Design

Business

Optimizer

User optimized UI

UX

Design Management

Pretotyping

Design Workshop

Detaljeret CV - som digital version og som printvenlig PDF-version

- 2011

En 100% digital kommunikations periode med projekter inden for både det private og den offentlige sektor. Både som  strategisk og konceptskabende, men samtidigt også med det overordnede politiske og økonomiske ansvar.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Opstart af projektet: DES?GN - Terminologi & Matrix.
Projektet skal sikre en større integration og forståelse af begrebet ”DESIGN” i erhvervsvirksomheder, den offentlige sektor og uddannelsesinstitutioner, samt give kommende studerende en komplet oversigt over begrebet design, hvilke profiler og jobmuligheder der ligger i dette fagområde.

Et projekt der igen skal sikre Danmark en central plads på Design-verdenskortet. Projektet forventes realiseret ultimo 2015.

 

Designchef for Convergens:
Konceptudvikling og design af digtiale løsninger til ESDH-systemer. Fokus på håndholdte iPhone og IPad som  professionelle fagredskaber til effektivisering af arbejdsflow.

Digital markedsføring  af ny digital  post-løsning til det offentlige. I samarbejde med marketingspecialister udvikles både website og suplerende informationsfilm til brug for nettet "on the fly".

 

Design- og innovationschef for Inqurio
Et blue ocean-projekt med fokus på transparens, samarbejde og effektivisering i den offentlige sektor på tværs af kommunegrænser.

 

IT-procesoptimeringsmodel

I denne periode udviklede jeg en procesoptimeringsmodel til IT-løsninger, der baseret på de sidste 15 års erfaring, kan redegøre for hvorfor mange store offentlige og private IT-projekter aldrig nåede deres mål, både på d et brugermæssige det økonomiske og det tidsmæssige område.

Støt projektet

2010 - 2007

En periode med fokusering på uddannelsessektoren, design af AV-løsninger til det private erhvervsliv og staten. Samtidig en periode med betydeligt ledelsesansvar for personale og internationale studerende inden for designverdenen.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Head of Department på Tietgen Business College: Et blue ocean-projekt med fokus på transparens, samarbejde og effektivisering i den offentlige sektor på tværs af kommunegrænser.


Design- og projektleder for Informationsteknik:
Totalprojektering af store AV-løsninger til professionelt brug.  Leverede desuden rådgivning til marketingafdelingen.

 

 

2006 - 2001

Med udgangspunkt i mit eget firma Callosum rådgav jeg virksomheder vedr. etablering af webløsninger kontra multimedieløsninger, både i eget regi og som fast tilknyttet konsulent for flere større virksomheder.  Dette indebar bl.a. opbygning  samt drift af inhouse-grafisk designenheder  til understøttelse af IT-løsninger inden for Intranet, internet og ekstranet.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Callosums kunder samt løsninger:


Totalkredit: Rådgivning og produktion af 2 forskellige webløsninger samt undervisning af personale i brug af løsninger.

FLSmidth: Digitalt visitkort

Bramidan: Rådgivning og produktion af website til nationale og internationale kunder

Gramstrup Design - grafisk designbureau: Digital Design Manager

Radiator - webbureau: Digital Design Manager

Korpussølvdesinger Allan Scharff: prouktion af designfilm og jubilæumsudstilling

 

 

2000 -

Arbejdet med mit eget firma Callosum, var præget af innovative projekter som f.eks. , digital rådgivning til erhvervsfolk og bestyrelser, der ønskede at træde ind i den digitale tidsalder.

Samtidig var perioden præget af designforskningsrelateret  arbejde samt bestyrelsesarbejde for interesseorganisationen Danske Designere, i dag kaldet Design Danmark.

Foredragsvirksomhed  om designprincipper samt afholdelse af designworkshop omkring industrielt design og digitalt design. Perioden var i starten  primært præget af traditionelt produktdesign - B2C.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Callosums kunder samt løsninger:


Undervisningsministeriet: Etablering af 100% digital grafisk designuddannelse, samt  kursusvirksomhed for designundervisere

Mölnlycke: Rådgivning vedr. etablering af digital løsninger
Louis Poulsen: Rådgivning af bestyrelsen vedr. den digitale udvikling til erhvervsmæssig udnyttelse

Dansk Design Center: Forskningsprojektet DED - computeren som dit arbejdsredskab

Promentor: Visualisering af procesoptimeringsmodeller til erhvervsbrug

Systemplan: Nyt personligt kalendersystem til studerende, samt markedsføring af disse

Mografo: Produktdesign - Serigrafiskanner til  erhvervsbrug

Proventum: Opbygning samt drift af grafisk afdeling til understøttelse af IT-løsninger

Kyocera: Produktdesign - LAN